Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak dostat jazyky do hlavy.

1. 8. 2009
Metod výuky cizích jazyků je bezpočet. Vyberte si tu pravou!

Každý den si opakujete slovíčka, poctivě děláte gramatická cvičení, a cizí jazyk se stejně ne a ne naučit? A co když vám jen nevyhovuje metoda, kterou se učíte? Najděte si jinou! Ano, metod výuky jazyků existuje celá řada. A my vás s nimi seznámíme. Vyberte si.


CALLANOVA METODA

Callanova metoda je založena na principu otázek a odpovědí. Lektor klade studentům otázky a studenti mají za úkol co nejobsáhleji odpovídat. Důležité je, aby se student neostýchal a snažil se odpovídat svižně a bez přemýšlení, jako v rodném jazyce. Lektor má totiž mluvit maximální rychlostí, aby zcela simuloval rychlost mluvy rodilých mluvčích. Student tak v jedné vyučovací hodině uslyší až čtyřikrát více slov než při výuce jinými metodami. Pro srovnání – při běžné výuce lektor vyřkne sto až sto dvacet slov za minutu, učitel Callanovy metody jich vysloví až dvě stě padesát. Díky speciálním otázkám se lektor snaží vysvětlovat gramatický jev. Tím, že studenti odpovídají, snaží se zažít gramatiku v praktické mluvě. Od studentů se také často očekává, že na otázky budou odpovídat záporně, protože takové odpovědi jsou delší a procvičují i jazykově složitější zápory.

Na co si dát pozor:
„Cizí jazyk se při této metodě studenti učí postupně a přirozenou cestou jako svůj mateřský jazyk. Osobně si ale myslím, že v dospělém věku lze učení urychlit právě tím, že využiji analytické a syntetické schopnosti, jinak řečeno zdravý selský rozum,“ myslí si metodička z jazykové školy Akcent Dana Hánková.

Výhoda metody: Při tomto způsobu výuky se pak studenti nebojí jazyk používat. Zastánci této metody totiž věří, že je lepší mluvit s chybami než nemluvit vůbec.

Kde se učí: www.englishschool.cz, www.empire-skola.cz; video ukázka na: http://www.callan.co.uk/callanschool_student_pgs/callan_english_lessons_video.php

KOMUNIKATIVNÍ METODA

Tato metoda je založena především na komunikaci, to znamená, že student hned od počátku mluví v cizím jazyce, používání češtiny je povoleno jen minimálně – česky se nevysvětluje ani gramatika. Student je tak nucen nad jazykem přemýšlet a sám si dohledávat a osvojovat nejen slovíčka, ale i gramatiku. Sám se musí snažit jazyk aktivně pochopit. Proto je velká pravděpodobnost, že to, co si sám musel ‚objevit‘, nezapomene. Lektor je na hodinách jen jakýmsi průvodcem, ostatně často je to rodilý mluvčí. Díky tomu se také studenti učí skutečně hovorovou podobu jazyka, a to na praktických tématech. „Učí se především komunikaci v běžných situacích a užitečné fráze,“ říká vedoucí metodička Dana Hánková. „Má šanci pochopit i to, jak rodilí mluvčí svůj jazyk používají s ohledem na jazykovou správnost a stylovou přiměřenost.“

Výhoda metody: Neformální a příjemná atmosféra. „Vychází totiž z potřeb studentů a respektuje jejich individuální a věkové zvláštnosti. Navíc využívá různé techniky, které brání nudě a při kterých se prolíná použití a rozvoj všech řečových dovedností,“ říká Hánková.

Na co si dát pozor: Nevýhodou může být nevzdělaný lektor, který z aktivní komunikativní metody výuky udělá jen obyčejnou konverzaci. U svých lektorů se zajímejte o kvalifikaci, nejprestižnější je ta ze školicího centra CELTA, pak Triniti ESOL.

Kde se učí: Komunikativní metoda je v současné době nejpoužívanější, vyučuje se na většině škol. www.akcent.cz, www.jspark.cz

NEPUSTILOVA METODA

Už z názvu je zřejmé, že metoda je dílem brněnského psychologa Vladimíra Nepustila, který ji vymyslel už v roce 1983. Jedná se o gramaticko-překladovou metodu. Student se nejprve během několika prvních hodin naučí gramatiku, a to především díky logickým tabulkám a opakovacím cvičením. Pak se čtou ucelené texty. Na nich si student uvědomuje práci s gramatikou v praxi a ‚získává‘ používaná slovíčka, která by se měl už samostatně učit.

Metoda je vhodná pro ty, kdo mají rádi oporu psaného textu a chtějí se naučit mluvit gramaticky správně.

Na co si dát pozor: „V Nepustilově metodě je kladen velký důraz na gramatiku, takže to někdy může svádět k učení o jazyce než k učení se jazyku,“ upozorňuje Dana Hánková.  

Kde se učí: Výhradně na brněnské jazykové škole. www.njs.cz

METODA DRILU

Dril nezní zrovna zábavně, ale patří mezi základní metody výuky jazyků. „Metodu drilu využívají přímé a audio-orální metody. Buď se jedná o pouhé opakování, doplnění nebo dokončení nějakého začátku věty podle předem daného vzoru, nebo o substituci, tedy nahrazení slova nebo fráze jinou podle nápovědy,“ vysvětluje principy Dana Hánková. Zjednodušeně řečeno, metoda drilu je založena na častém opakování a procvičování jazykových jevů, až se používají automaticky. Nejčastěji vám výuka bude připomínat kroužek poezie, studenti totiž často opakují určité větné vazby či říkanky v pozvolna se zrychlujícím tempu.
Po několikátém opakování pak nastoupí tzv. dynamický stereotyp, kdy studenti už hovoří zcela automaticky. Vědomosti se následně procvičují v praktických cvičeních tak dlouho, dokud nejsou odpovědi studentů správné. Ač to vypadá, že je metoda pouhé papouškování, není to tak a od studentů vyžaduje jistou aktivitu a tvůrčí činnost.

Na co si dát pozor: Je zapotřebí studentovo odhodlání, aby ho tímto způsobem cizí jazyk bavil. Bohužel se často stává, že takzvaní věční začátečníci se cizímu jazyku učili právě metodou drilu.

Výhoda metody: Dril je perfektní metodou pro ty, kdo chtějí jen mluvit a nepotřebují číst a psát.

Kde se učí: www.berlitz.cz, www.eddica.cz

Není-li vaší rodnou řečí angličtina, nezbude vám nic jiného než se držet přísloví o tom, že kolik jazyků znáte, tolikrát jste člověkem

METODA SUGESTOPEDIE

„Sugestopedie vychází ze zapojení pravé mozkové hemisféry do učebního procesu. Toho se dosahuje přehráváním barokní hudby v daném tempu šedesát dob za minutu. Tělo na to dobře reaguje a dostane se do relaxovaného stavu a podvědomí se otevře vnímání a lépe si pamatuje,“ vysvětluje metodička Dana Hánková. Na základě relaxace a sugesce vzniklo několik výukových systémů.

Například: Superlearning
V tomto systému výuka neprobíhá v klasických třídách, ve kterých učitel přednáší studentům učivo. Při superlearningu čtyři až devět studentů sedí v křeslech, nejprve relaxují a se sluchátky na uších poslouchají hudbu, na jejímž pozadí pak začnou pracovat s texty v daném jazyce.

Na co si dát pozor: „Před lety tuto metodu zkoušela i moje sestra s využitím originálního materiálu – knihy a nahrávky, ale zase se vrátila do běžné třídy. Hlavní problém z mého pohledu je to, že se vyřazují vědomé myšlenkové pochody studentů a oni tak své učení nemohou mít plně pod kontrolou,“ myslí si Dana Hánková.

Výhoda metody: Při učení metodou superlearning se prý zlepší paměť až o padesát procent. Vhodná je pro ty, kteří věří, že podvědomí může hlavní práci udělat za ně.

Kde se učí: www.altissima.cz

METODA ACT & SPEAK

Zakladatelka metody, Barbora Dočkalová, se držela Komenského zásady Škola hrou. Při použití metody Act & Speak, tedy Hraj a mluv, se hraje divadlo, ale nečekejte žádná shakespearovská dramata, spíš scénky, v nichž není hlavních rolí, všichni aktéři mají stejný prostor k vyjádření, a navíc se všichni učí dialogy ostatních. Nejdříve si všichni nacvičují dialogy všech, v poslední třetině se pak výuka podobá spíš divadelním zkouškám. Někdy se hraje podle scénáře, ale často se i improvizuje. „Hodiny jsou velmi dynamické a zábavné, studenti jsou neustále v akci, komunikují,  improvizují a hrají podle scénáře – zkrátka učí se velmi aktivně a s velkou dávkou radosti, kterou tento způsob práce přináší. Gramatiku se učí inscenací krátkých gramatických scénářů, které vždy objasňují nebo procvičují užití určitého gramatického jevu. Velmi důležitou součástí každého kurzu je závěrečné představení, při kterém formou jednoaktové hry nebo kratších výstupů studenti prezentují, co se naučili,“ říká Barbora Dočkalová, jejíž metoda se sice nejvíce využívá k výuce dětí, ale kurzy se pořádají i pro dospělé.

Kde se učí: www.jeviste.cz

 


Text: Kristýna Mazánková
Foto: Isifa