Lépe poznat sama sebe, přijít na možnosti, které v životě máte, zbavit se překážek, které vám brání dosáhnout toho, co chcete – to je cesta k vašemu osobnímu úspěchu a vnitřní spokojenosti. Pomoci vám po ní jít může kouč, člověk, kterého si najímají i ti nejúspěšnější manažeři ve chvíli, kdy chtějí být lepší v tom, co dělají, nebo se chtějí posunout někam dál a nevědí, jak na to. Yellow vám takového kouče najalo. Katarina Schapiro patří dokonce mezi ty nejlepší, a tady je její návod, jak můžete objevit potenciál, který v sobě máte:

Zamyslete se
Prvním krokem je zastavit se a přemýšlet o sobě. Pojmenujte si bod, ve kterém se nacházíte, a rozeberte si, jak jste se v něm ocitla a proč chcete dál. Určete si cíl, kam byste se chtěla dopracovat a proč – největší motivací je, když vám to, co děláte, dává smysl. Každý z nás v hloubi duše ví, co by rád dělal, jaký by chtěl být a jaké k tomu má předpoklady. Jen je třeba osvobodit se od tlaku reality, změnit úhel pohledu, abychom to spatřili. Přemýšlejte, co vás baví, co hodnotíte jako svůj úspěch – z toho vyčtete, co je pro vás v životě důležité, jakým směrem byste se mohla ubírat a kde je prostor ke změně. Určitě máte hromadu věcí, které jste dokázala, jen jsou třeba tak malé, že je nepovažujete za důležité, ale ony důležité jsou. Lidé v sobě mají spoustu talentu, ale buď o něm nevědí, nebo ho nepovažují za své plus. Nebojte se pochválit, zbytečně se nepodceňujte, a hlavně o sobě přemýšlejte a respektujte se.

Nadchněte se

Příležitosti jsou vždycky a ty, které nám dávají smysl, jsou pro nás. Když vás něco zaujme, jděte za tím. Hodně věcí totiž záleží jen na tom, jestli je opravdu chceme. Pomůže vám, když se pro věc nadchnete. Představujte si, jak to bude, když to vyjde. Pohrávejte si s tou představou, jako by to už byla pravda. Ta emoce a ‚těšení se‘ jsou jako surfová vlna, která vás sama nese. Pochopitelně ne vždycky se všechno vyvine podle vašich představ, ale každá zkušenost vede k novému poznání a investovaná energie a čas se vám vrátí zpátky v nečekané formě.

Vytrvejte
K realizaci některých cílů potřebujeme hodně soustředění a silné vůle. Proč chodíme do fitcentra, místo abychom cvičili doma? Protože tak ‚přehodíme‘ na trenéra část zodpovědnosti za to, že proces cvičení vůbec proběhne. Je přirozenou lidskou vlastností, že některé věci děláme jen proto, že to po nás někdo chce, že je v tom nějaký závazek. V koučování tento princip využíváme také. Dohodnu si s klientem nějaký plán, který pak dodržujeme. Například mu jednou týdně zavolám a připomenu mu úkoly – tím upevňuji jeho vlastní spolehlivost vůči sobě. Zapojte do svého rozhodnutí rodinu nebo někoho blízkého, kdo vaše rozhodnutí respektuje, bude vás podporovat a kontrolovat. Ve sdílení je velká síla. Kromě toho je důležité mít stále na paměti perspektivu. Když se na něco díváme příliš zblízka, vidíme jen tmu a těžkosti. Vždycky bychom se měli snažit vidět věci v širším kontextu a z odstupu. Věci jsou stále stejné, ale pohled je vždycky jiný, a i to nás velmi ovlivňuje. Myslete také na to, že i velikých snů lze dosáhnout malými krůčky.

Najděte cestu

Když víte, co chcete, musíte najít cestu, která vás dovede k cíli. Pořádně si ji promyslete, protože ne vždy ta první, která vás napadne, je ta správná. Představte si jednoduchý příklad. Chcete se líbit partnerovi, a proto se rozhodnete, že začnete hubnout. Možná ale k cíli vede úplně jiná cesta, než je hubnutí. Přítel by vám třeba řekl, že se mu nejvíc líbíte, když jste šťastná, a k tomu byste měla daleko, kdybyste se trápila hlady. Člověk by měl pořád hledat a uvědomovat si, že jeden problém nemá vždycky jenom jedno řešení. Podívejte se na svou vlastní minulost, protože váš úspěch je ukrytý právě zde. Vzpomeňte si, co se vám už povedlo, co vám k úspěchu pomohlo, zkuste si dát krok po kroku dohromady cestu, kterou jste se ubírala, a zkuste po ní jít znovu. Vzpomeňte si také na svá selhání. Každý neúspěch je cenný jako zdroj zkušeností. Od věci není ani dívat se kolem sebe a učit se z chyb druhých. K tomuto uvažování a plánování přiberte papír a tužku. Sepište si, co vám k cíli může pomoci a jaké překážky vám stojí v cestě. Krok po kroku si sepište plán cesty – co přesně a jak budete dělat –, a určete si milníky, podle kterých poznáte, že postupujete.

Nebojte se změnit

Lidé se svých zlozvyků těžko zbavují, protože mají pocit, že jsou součástí jejich osobnosti, a když se změní, ztratí sami sebe. Že už to nebudou oni. Takové obavy jsou pochopitelné, protože v sobě máme pud sebezáchovy, který funguje i na naši identitu, ale na druhou stranu, právě my také dobře víme, kým vlastně chceme být, a v tu chvíli začíná proces objevování. Zkuste se na sebe podívat a přijít na to, kdo vlastně jste. Naše osobnost má spoustu vrstev. Dalo by se říci, že ‚uvnitř je nás víc‘, a bylo by škoda využívat jen ty stránky osobnosti, na které jsme zvyklí. Nebojte se tedy objevovat svá další já, která uvnitř zatím jen dřímají. Nemějte strach se poznávat, protože jedině tak můžete odhalit skryté zdroje, které vám umožní být úspěšnější v tom, co děláte, a dosáhnout toho, co chcete.

Zbavte se zlozvyků
Někdy nám v dosažení cíle brání drobná překážka, nějaký zlozvyk, který si ani neuvědomujeme. Abyste ho odhalili, pokuste se naslouchat signálům zvenku a věnovat jim víc pozornosti. Třeba doma – myslíme si, že tam si můžeme dovolit být sami sebou, a proto často tyto signály přehlížíme, přestože bychom neměli. Například vám partner vyčítá, že jste nepořádná nebo že moc mluvíte. Vy máte pocit, že to není pravda, že je malicherný. Není na tom však něco pravdy? Zkuste se povznést nad to, že vás někdo kritizuje, a zamyslete se nad tím, co vám vaše okolí dává najevo. Sebekriticky zhodnoťte signál, který tak přichází. Nikdo není dokonalý, každý z nás má nějaké slabé stránky a to, že si je přiznáme, je podmínka toho, že se nám podaří se jich zbavit nebo je alespoň oslabit. Nenechte se odradit možnými prvními neúspěchy a vytrvejte. Návyk je jako sval, který roste, jen když se procvičuje.

Kdo je kouč?
Profese kouče se pevně ustanovila v 90. letech 
20. století. Kouč pomáhá klientům zvyšovat jejich výkonnost a plnit cíle na základě vědomého poznání sama sebe. Někteří koučové se věnují zlepšení osobního života klienta, jiní se soustřeďují na pracovní úspěchy. V ČR využívají koučování hlavně manažeři a firmy. Životní koučování je zatím spíše na okraji (hodně se již prosazuje v zahraničí), u nás ho zatím nahrazují různé psychoterapie. Seznam akreditovaných koučů najdete například na www.coachfederation.cz (ICF – největší mezinárodní federace koučů) nebo na www.cako.cz.


Text: Zuzana Drtilová
Foto: Profimedia